ចុងភៅវ័យក្មេងក្លាយជាអ្នកតំណាងម្ហូបខ្មែរ Self-Taught Chef Turned Cambodian Cuisine Ambassador

ចុងភៅវ័យក្មេងក្លាយជាអ្នកតំណាងម្ហូបខ្មែរ Self-Taught Chef Turned Cambodian Cuisine Ambassador

អ្នកស្រី រស់ រតនៈ ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា Chef Nak កំពុង​ដាក់​ចិត្ត​ដាក់​កាយ​ថែរក្សា​និង​លើកស្ទួយ​ម្ហូប​ខ្មែរ។ មេ​ចុងភៅ​វ័យ​៣៤ឆ្នាំ ដែល​រៀន​ចម្អិន​ម្ហូប​អាហារ​ដោយ​ខ្លួន​ឯងនេះ មាន​ដើម​កំណើត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ហើយ​បាន​ដឹង​ថា​ខ្លួន​ស្រលាញ់​សិល្បៈ​​ចម្អិន​ទាំង​ពី​កុមារភាព​មក​​ម្ល៉េះ។ ឥឡូវនេះ Chef Nak ក្លាយ​​ជា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​​រស់​ជាតិ​ម្ហូប​ខ្មែរ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ហើយ​កំពុង​ធ្វើការ​ជាមួយ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​សិល្បៈ​ធ្វើ​ម្ហូប​ខ្មែរ​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​មួយ។ កាល​ពី​ខែ​កក្កដា នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ម្ហូប​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ Chef Nak បាន​ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់ VOA អំពី​ដំណើរ​អាជីព​របស់​អ្នក​ស្រី ចាប់​តាំង​ពី​ហាន់​ខ្ទឹម​ស​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​បាយ រហូត​ដល់​ដឹកនាំ​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​បង្កើត​មីនុយ​សម្រាប់​ភោជនីយដ្ឋាន​ ផលិត​កម្មវិធី​ធ្វើម្ហូប​លើ​ទូរទស្សន៍​ និង​និង​និពន្ធ​សៀវភៅ​ធ្វើ​ម្ហូប។30 វិច្ឆិកា 2019ចាប ចិត្រា

Ratanak Ros, or Chef Nak, dedicates her life to preserving and promoting Cambodian cuisine. The 34-year-old self-taught chef, originally from the capital city of Phnom Penh, discovered her passion for cooking as a child. Now she’s an ambassador for Cambodian flavors, and works with the Ministry of Tourism to develop Cambodian gastronomy. On her U.S. tour in July, the entrepreneurial Chef Nak talked to VOA about her journey from chopping garlic in her kitchen to overseeing a company that and develops menus for restaurants, hosts cooking shows, and produces a cookbook.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

"We believe that Khmer cuisine is an art form that sits proudly with Cambodia’s rich cultural artistic heritage. Through books, teaching, TV and film, social media and exclusive private dining experiences we hope to show the world the art of traditional Khmer living"
- Chef Nak -

%d bloggers like this: